Ulster GAA – Irish Language Officer (Maternity Cover) / Oifigeach Gaeilge (Saoire Mháithreachais)

Ulster GAA is now seeking applications from suitably qualified and experienced persons for the role of Irish Language Officer (Maternity Cover).  

Tá iarratais á lorg anois ag CLG Uladh ó dhaoine a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu agus a bhfuil taithí acu ar Ról an Oifigeach Gaeilge (Saoire Mháithreachais).

The successful candidate will be responsible for the development, promotion and increased use of Irish Language across the GAA in Ulster.

Beidh an t-iarrthóir rathúil freagrach as forbairt, cur chun cinn agus úsáid mhéadaithe na Gaeilge ar fud an CLG i gCúige Uladh.

Candidates interested in the role should apply by completing the attached application form and return to: humanresources.ulster@gaa.ie no later than 4 pm, Friday 20 January 2023. Application forms received by the Council after the deadline date and time will not be accepted.

Ba cheart d’iarrthóirí a bhfuil suim acu sa ról iarratas a dhéanamh tríd an bhfoirm iarratais a ghabhann leis seo a chomhlánú agus a sheoladh ar ais chuig: humanresources.ulster@gaa.ie tráth nach déanaí ná 16:00 , Dé hAoine 20ú Eanáir 2023. Ní bheidh foirmeacha iarratais faighte ag an gComhairle tar éis an spriocdháta agus an t-am. glactha.

ILO Sonraí Poist

ILO.01.23. Irish Language Officer Application Form English

ILO.01.23. Irish Language Officer Job Description & Person Specification

ILO.01.23. Monitoring Form

ILO – Foirm Iarratais

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.